CÁCH THỨC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ KHU DÂN CƯ

Giấy phép xây dựng là một thủ tục bắt buộc mà các cá nhân, tổ chức cần thực hiện theo đúng pháp luật. Xin giấy phép xây dựng nhà khu dân cư sẽ giúp cho chủ đầu tư tuân thủ đúng pháp luật, và thi công đúng với tiến độ. Bài viết sau đây sẽ cung cấp đến quý bạn đọc cách thức xin giấy phép xây dựng nhà khu dân cư.


Hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà khu dân cư

Theo khoản 1 điều 95 Luật xây dựng 2014 quy định, về hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà khu chung cư như sau:

- Đơn đề nghị cấp phép xây dựng theo mẫu quy định.

- Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.

- Bản vẽ thiết kế xây dựng.

- Đối với công trình có công trình liền kề phải có cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề, hoặc công trình xây chen có tầng hầm.

- Ngoài các giấy tờ, tài liệu trên còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận.


Trình tự xin giấy phép xây dựng nhà ở khu dân cư

Sau khi đã hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở khu dân cư, thì trình tự và các bước xin giấy phép diễn ra như thế nào không phải ai cũng am hiểu và nắm được.

Chủ đầu tư sẽ nộp 1 bộ hồ sơ tại UBND cấp quận/ huyện nơi chuẩn bị xây nhà ở và muốn xin giấy phép xây dựng.

Tiếp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ còn thiếu sẽ được yêu cầu bổ sung. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ và đúng quy định sẽ nhận được giấy biên nhận.Người sử dụng đất sẽ tới nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời gian ghi trong giấy hẹn, để nhận kết quả và hoàn thành các thủ tục về nộp lệ phí theo đúng quy định. Người sử dụng đất sẽ nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp phép xây dựng, hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép.

Kể từ ngày nộp hồ sơ, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép xây dựng phải tiến hành xem xét và thẩm định hồ sơ trong thời gian 15 ngày. Trường hợp đến thời hạn cấp phép nhưng vẫn phải xem xét thì cơ quan cấp phép sẽ thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do và báo cáo cơ quan có thẩm quyền trực tiếp xem xét và chỉ đạo.

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ

Mọi vấn đề thắc mắc về xin giấy phép xây dựng khu dân cư luôn được nhiều người quan tâm, bởi vì không phải ai cũng biết rõ và nắm được các trình tự thủ tục xin giấy phép xây dựng khu dân cư. Trong bài viết sau, các luật sư của Badosa sẽ cung cấp cho bạn các thủ tục khi xin giấy phép xây dựng khu dân cư.


Thủ tục xin giấy phép xây dựng khu dân cư

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng khu dân cư căn cứ khoản 1 điều 95 Luật xây dựng 2014, quy định về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng khu dân cư như sau:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

- Bản sao những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.

- Bản vẽ thiết kế xây dựng.

- Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư đảm bảo an toàn đối với công trình liền kề, hoặc đối với công trình xây chen có tầng hầm. 

Ngoài các tài liệu trên, thì hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng cần phải bổ sung bản sao hay tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.


Trình tự nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng khu dân cư

Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép xây dựng khu dân cư đầy đủ. Bạn sẽ nộp tại UBND cấp huyện nơi chuẩn bị xây dựng nhà ở và muốn xin giấy phép xây dựng.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu người sử dụng đất bổ sung thêm những giấy tờ, tài liệu còn thiếu. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy biên nhận và trao cho người sử dụng đất. Đối với trường hợp cần phải xem xét thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo bằng văn bản cho người sử dụng đất biết, và báo cáo lên cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo.Người sử dụng đất tới nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời gian ghi trong giấy biên nhận, để nhận kết quả đồng thời nộp các khoản lệ phí theo đúng quy định. Người sử dụng đất sẽ nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng hoặc văn bản trả lời.
Thời gian giải quyết hồ sơ xin giấy phép xây dựng khu dân cư kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép xây dựng trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị, và 10 ngày đối với nhà ở nông thôn.

Những trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép mà cần phải xem xét thêm, cơ quan chức năng sẽ thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết rõ lý do.