THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ

Mọi vấn đề thắc mắc về xin giấy phép xây dựng khu dân cư luôn được nhiều người quan tâm, bởi vì không phải ai cũng biết rõ và nắm được các trình tự thủ tục xin giấy phép xây dựng khu dân cư. Trong bài viết sau, các luật sư của Badosa sẽ cung cấp cho bạn các thủ tục khi xin giấy phép xây dựng khu dân cư.


Thủ tục xin giấy phép xây dựng khu dân cư

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng khu dân cư căn cứ khoản 1 điều 95 Luật xây dựng 2014, quy định về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng khu dân cư như sau:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

- Bản sao những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.

- Bản vẽ thiết kế xây dựng.

- Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư đảm bảo an toàn đối với công trình liền kề, hoặc đối với công trình xây chen có tầng hầm. 

Ngoài các tài liệu trên, thì hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng cần phải bổ sung bản sao hay tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.


Trình tự nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng khu dân cư

Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép xây dựng khu dân cư đầy đủ. Bạn sẽ nộp tại UBND cấp huyện nơi chuẩn bị xây dựng nhà ở và muốn xin giấy phép xây dựng.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu người sử dụng đất bổ sung thêm những giấy tờ, tài liệu còn thiếu. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy biên nhận và trao cho người sử dụng đất. Đối với trường hợp cần phải xem xét thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo bằng văn bản cho người sử dụng đất biết, và báo cáo lên cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo.Người sử dụng đất tới nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời gian ghi trong giấy biên nhận, để nhận kết quả đồng thời nộp các khoản lệ phí theo đúng quy định. Người sử dụng đất sẽ nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng hoặc văn bản trả lời.
Thời gian giải quyết hồ sơ xin giấy phép xây dựng khu dân cư kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép xây dựng trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị, và 10 ngày đối với nhà ở nông thôn.

Những trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép mà cần phải xem xét thêm, cơ quan chức năng sẽ thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết rõ lý do.

0 nhận xét: